Naše aktivity

Vážně nemocné děti a jejich rodiny podporujeme poskytováním bezplatného ubytování a dalších podpůrných služeb či aktivit v Domě Ronalda McDonalda v areálu FN Motol. Zaměřujeme se také na osvětu a popularizaci tématu Family Centered Care - Péče zaměřené na rodinu - a spolupráci s vládními institucemi, zdravotnickými zařízeními i dalšími organizacemi, které se tomuto trendu věnují.

Zdroje financování

Činnost nadačního fondu a realizace jeho aktivit a projektů jsou financovány vícezdrojově od dárců a partnerů. Generálním partnerem a největším dárcem je Společnost McDonald’s spolu se svými licenčními partnery a zákazníky restaurací, které provozují, další dary přicházejí od firem i soukromých osob anebo prostřednictvím fundraisingových eventů.
Děkujeme!