Ostatní spolupráce

Spolupracujeme a komunikujeme s dalšími neziskovými organizacemi, s nimiž nás spojuje podobná mise, a rovněž s veřejnými institucemi. Věříme, že naše úsilí povede k prohloubení vzájemné znalosti, respektu a souhry v oblasti péče o vážně nemocné děti a širšího zapojení rodin do jejího poskytování.

Velmi oceňujeme podporu Ministerstva zdravotnictví a příslib spolupráce.