Partnerství s nemocnicemi

Naše hlavní spolupráce se odehrává na půdě FN Motol, ale spolupracujeme i s dalšími nemocnicemi napříč ČR. Naším posláním je budovat a podporovat programy v rámci Family centered care, tj. podpořit rodiny, aby v náročném období mohly být spolu. Za sebou máme již několik úspěšných regionálních projektů.

Hrazení ubytování ve FN Motol

Již téměř 20 let spolupracujeme především s Fakultní nemocnicí v Motole. Po celou tuto dobu jsme rodičům dlouhodobě nemocných dětí hradili pobyt v místní ubytovně. S vedením FN Motol jsme zároveň hledali řešení pro výstavbu Domu Ronalda McDonalda v tamním areálu. V letech 2021-22 jsme se intenzivně věnovali stavbě Domu a přípravě zahájení jeho provozu. Do doby, než byl uveden do provozu Dům Ronalda McDonalda v areálu Fakultní nemocnice v Motole, jsme podporovali rodiče, kteří chtěli být nablízku svým dlouhodobě hospitalizovaným dětem, úhradou jejich ubytování na nemocniční ubytovně. Tato podpora je poskytována i nadále v případě, že Dům je plně obsazen.

Krajské projekty

Naše spolupráce se nesoustřeďuje pouze na nemocnici v Motole. Partnerství s dalšími nemocnicemi chceme rozvíjet i v budoucnu.

Přestavba pokojů na dětském oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku

V říjnu 2016 jsme zrekonstruovali dva pokoje se sociálním zařízením a kuchyňku pro rodiče malých pacientů na dětském oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku. Jednalo se o historicky první dokončený projekt nadačního fondu. Na přestavbu pokojů a kuchyňky věnoval nadační fond 1,4 milionu korun. Od jejich otevření využijí tyto pokoje každoročně rodiče zhruba 200 dětských pacientů.

Úprava pokojů novorozeneckého oddělení v Krajské nemocnici Tomáši Bati ve Zlíně

V roce 2017 jsme částkou 100 000 Kč podpořili projekt s názvem Malé mimi. Cílem byla přestavba pokojů pro předčasně nenarozené děti a jejich maminky. Kromě toho se zde také vytvořila místnost se zázemím pro rodiče, kteří v nemocnici pobývají dlouhodobě, aby byli nablízku svým dětem.

Novorozenecké oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě

Dne 31. 5. 2018 jsme předali pomyslný klíč ke dvěma pokojům na novorozeneckém oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Díky našim dárcům – společnosti Kitl a společnosti Farm Frites Poland - jsme mohli věnovat na modernizaci a rekonstrukci pokojů částku 300 000 Kč. Maminky malých pacientů, kteří v nemocnici pobývají delší dobu, tak mají více pohodlí a soukromí. Mohou tak zvládat pobyt v nemocnici ve větší pohodě.