McDonald's

McDonald's je naším generálním partnerem a největším firemním dárcem. Síť restaurací byla nápomocná při otevření prvního českého Domu Ronalda McDonalda v Praze a nadále hraje klíčovou roli v provozu Domu i dalších aktivitách nadačního fondu. McDonald's financuje chod celého nadačního fondu.

Každoročně daruje finanční obnos a díky tomu 100 % všech příspěvků z veřejné sbírky i od ostatních dárců může být použito přímo na aktivity zaměřující se na vážně nemocné děti a jejich rodiny. Generální partner pomáhá také formou společných PR a marketingových aktivit, díky kterým můžeme naše poslání a projekt Domu Ronalda McDonalda lépe představit veřejnosti.

Části ročních provozních nákladů na Dům Ronalda McDonalda jsou laskavě financovány licenčními partnery a vlastníky restaurací McDonald's prostřednictvím kampaní.

Pořádání každoroční sbírky ručičky, která probíhá v červnu

Pořádání každoroční sbírky ručičky, která probíhá v červnu

income

Happy Meal a McHappy Day

Happy Meal a McHappy Day

income

Kasiček a kiosků v restauracích

Kasiček a kiosků v restauracích

income

Vánočního charitativního prodeje

Vánočního charitativního prodeje

income

Partnerství s námi pro propagační a fundraisingové speciální akce

Partnerství s námi pro propagační a fundraisingové speciální akce

income

Působení v naší správní radě

Působení v naší správní radě

income

Přestože je McDonald's naším největším firemním dárcem, pouze jediná společnost nemůže financovat všechny programy nadačního fondu a další aktivity, které chceme v ČR rozvíjet. Potřebujeme podporu celé řady dalších laskavých dárců a dobrovolníků a velmi si vážíme jakékoli podpory, ať už jde o finanční příspěvky, hmotné dary, váš čas nebo jiné úsilí (například odborné rady).

Příspěvky zákazníků

Kasičky & kiosky & McDrive

Velmi jednoduše můžete pomoci vážně nemocným a dlouhodobě hospitalizovaným dětem a jejich rodinám vhozením peněz do sbírkových kasiček ve všech restauracích McDonald's. Další možností, jak v restauracích celoročně přispívat, je volba částky před závěrečnou platbou na samoobslužných kioscích nebo na některých McDrive oknech díky bezkontaktnímu terminálu lze potvrdit přímý dar nadačnímu fondu ve výši 20 Kč.

Charitativní prodej

Ručičky & vánoční prodej

V červnu každoročně probíhá tradiční prodej charitativních samolepek „ručiček“. Koncem listopadu a v prosinci si mohou hosté restaurací McDonald's ke každému produktu zakoupit vánoční charitativní předměty (např. vykrajovátka, vánoční samolepky, jmenovky na dárky, náplasti).

Dary provozovatelů restaurací

Happy Meal & McHappy Day

Franšízová komunita McDonald's dlouhodobě podporuje nadační fond a jeho projekty a přispívá významnou částí do celkového objemu vybraných finančních prostředků. Již několik let pomáhají všichni provozovatelé restaurací celoročně darem 2 koruny z každého prodaného Happy Meal. Každý rok se ve všech restauracích sítě McDonald's také koná McHappy Day. Tento projekt má u nás i ve světě dlouholetou tradici. V ČR jeho princip spočívá v tom, že tento den je věnováno 50 % tržby z prodeje hranolků na podporu činnosti nadačního fondu.

Veškeré peníze z kasiček, kiosků i McDrive jsou součástí registrované veřejné sbírky a jejich využití kontrolují úředníci Magistrátu hl. města Prahy. Jdou na sbírkový účet č. 2700 2700 00/2700 a jsou využívány na provoz Domu Ronalda McDonalda a další projekty nadačního fondu.