Tým Nadačního fondu

Vedení organizace

name

Ivana
Švingrová Pešatová

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Jako dvojnásobná máma cítím velkou potřebu sdílet poslání nadačního fondu a usilovně pracovat na tom, aby mohlo být v rámci jeho poslání co nejvíce naplněno.

name

Lucia
Kubištová

MANAŽERKA DOMU RONALDA MCDONALDA

Díky své empatii, dlouholetým zkušenostem a schopností vyřešit jakoukoliv situaci zajišťuji, aby se u nás rodiny cítily jako doma.

Správní rada

name

František
Houška

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Své místo ve správní radě nadačního fondu vnímám jako čest a zároveň zodpovědnost. Jsem pevně přesvědčen o smysluplnosti poslání nadačního fondu a čas, který věnuji jeho úspěšnému fungování, považuji za samozřejmý.

name

Petra
Keslová

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

Můj život je spojen s péčí o závažně nemocné děti a jejich rodiny. Je mi ctí, že mohu svými zkušenostmi přispět k naplnění poslání nadačního fondu a pomáhat rodinám v těžké životní situaci.

name

Michael
Friedrich

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

Vždy jsem byl tím, kdo se snažil měnit věci k lepšímu. Jsem velmi rád, že v rámci spolupráce s nadačním fondem mohu motivovat druhé, aby ani oni nebyli vůči svému okolí lhostejní.

name

Tereza
Trepáčová

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

Jako členka správní rady a zároveň ředitelka lidských zdrojů v McDonald's se zasazuji o diverzitu, rovnost a inkluzi. Věřím, že pomoc a podpora by neměly být omezeny hranicemi.

name

Ivana
Malivojevičová

ČLENKA SPRÁVNÍ RADY

Spolu s našimi zákazníky a zaměstnanci je mi ctí naplňovat poslání nadačního fondu a pomáhat rodinám v tíživé situaci s dlouhodobě nemocnými dětmi.

name

Petr
Kobylka

TAJEMNÍK

Aby člověk změnil svět, musí i on sám přispět svojí aktivitou. Jako otec jsem o přijetí funkce neváhal ani minutu a přispívám nadačnímu fondu v jeho aktivitě.

Dozorční rada

name

Ivana
Prosecká

PŘEDSEDKYNĚ DOZORČÍ RADY

Jako dvojnásobná matka a předsedkyně dozorčí rady nadačního fondu pečuji o efektivní hospodaření s finančními prostředky.

name

Ivo
Jarkuliš

ČLEN DOZORČÍ RADY

V činnosti fondu vidím veliký smysl a jsem vděčný za jeho existenci. Sám jsem také okusil roli rodiče, jehož dítě má vážné zdravotní potíže a on nemůže být s ním.

name

Marcel
Šebek

ČLEN DOZORČÍ RADY

Působení v nadačním fondu spojuji potřebou naplnit život prací, rodinou, zdravím, přáteli a smyslem života. V dozorčí radě se zaměřuji na právní agendu a transparentnost nadačního fondu.