Úspěšná konference Family Centered Care

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda uspořádal 9. října již druhý ročník odborné konference Family Centered Care.

Konference se opět věnovala poslání filozofie Family Centered Care – zapojení rodinných příslušníků při poskytování zdravotní péče vážně nemocným dětem. Odbornou záštitu nad akcí tentokrát převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Stejně jako tomu bylo v minulém roce, cílila akce na odbornou veřejnost, tj. lékaře, sestry, sociální pracovníky, psychology, terapeuty a další zdravotnické i nezdravotnické profese, které se s problematikou FCC při své práci setkávají. Záměrem pořadatele bylo nejen sdílení dobré praxe, ale také vytvoření platformy Family Centered Care a následná definice a adaptace principů této filozofie v rámci poskytování léčebné péče vážně nemocným dětem. V tomto smyslu byly položeny první základy.

Letošní ročník byl dramaturgicky koncipován jako symbolická cesta malého pacienta, resp. pacientky, k uzdravení jak fyzickému, tak psychickému (vyrovnání se se závažnou diagnózou a léčbou). Lucie Šídová odstartovala hlavní blok sdílením svého silného příběhu z dětství. Zážitky a zkušenosti malé holčičky byly postupně doplněny pohledem psychologa Václava Mertina, lékaře Lumír Kantora a zástupkyně neziskového sektoru, resp. ředitelky nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivanou Švingrovou Pešatovou. Odpoledne patřilo čtyřem praktickým workshopům s přímým zapojením jednotlivých účastníků. Kromě odborné části programu dostali přítomní prostor také pro neformální diskuzi, networking a výměnu mezioborových zkušeností. Díky partnerům nadačního fondu byly vstup na akci a občerstvení opět zdarma.