Dům Ronalda McDonalda ve FN Motol již rok pomáhá rodinám vážně nemocných dětí

23. 11. 2023

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda provozuje stejnojmenný dům v areálu FN Motol již rok a během svého fungování dokázal pomoci už více než 200 rodinám, jejichž děti jsou zde hospitalizovány nebo podstupují dlouhodobou léčbu. „Zpětná vazba od ubytovaných rodin nás nepřestává dojímat. Jsme tu pro ně v těžkých chvílích jejich života, kdy se učí fungovat se závažnou diagnózou svých nejzranitelnějších členů – dětí. Chtěla bych při této příležitosti vyjádřit vděk všem, kdo se podílí na tom, abychom mohli pro rodiny vytvářet druhý domov – děkuji úžasnému týmu lidí, který o Dům a jeho obyvatele pečuje, dobrovolníkům pomáhajícím s provozem, obchodním partnerům, našemu největšímu podporovateli - společnosti McDonald ‘s a jejím licenčním partnerům a samozřejmě managementu a samotným zdravotníkům Fakultní nemocnice Motol, bez jejichž aktivního zapojení by se celý projekt Domu nepodařilo zrealizovat,“ říká Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Spolupráce s FN Motol

Že Dům stojí v areálu této pražské nemocnice, má velmi dobrý důvod. Za specializovanou léčbou právě do Motola přijíždí malí pacienti z celé země. Vedle řady pracovišť, která jsou v tomto zařízení jediná svého druhu, je zde i největší onkologické a hematologické centrum pro děti. Spolupráce nadačního fondu a FN Motol byla klíčová nejen pro vznik Domu, ale i pro jeho nynější fungování. Rodiny se totiž do Domu dostávají právě na doporučení ošetřujícího personálu a po splnění několika kritérií definovaných společně zdravotníky a zaměstnanci Domu. Patří mezi ně třeba vzdálenost bydliště rodiny více než 50 km od Motola nebo dlouhodobá hospitalizace či léčba z důvodu život ohrožujícího onemocnění dítěte.„Spolupráce s nadačním fondem Dům Ronalda McDonalda je pro nás významným krokem v poskytování podpory rodinám vážně nemocných dětí. Jsme hrdí na to, že jako první v České republice můžeme být součástí tohoto projektu a vidět, jak je Dům důležitou oporu v náročných chvílích. Společným úsilím jsme vytvořili prostředí, které nejen podporuje léčbu dětí, ale také umožňuje rodinám zůstat po dobu léčby pohromadě a cítit se jako doma,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Péče zaměřená na rodinu

Dům Ronalda McDonalda nabízí rodinám plnohodnotný odpočinek i zázemí, které podporuje jejich psychiku, aby se mohly co nejvíce věnovat svému nemocnému dítěti a aby celá rodina mohla zůstat pohromadě. Ubytování v Domě umožňuje rodičům nejen být neustále dítěti nablízku, ale i pomáhat zdravotnickému personálu s péčí o dítě čili aktivně se zapojit při jeho léčbě. Projekt Domu je tak ukázkou úspěšné kooperace mezi neziskovým sektorem a veřejným zdravotnickým zařízením a praktickou realizací přístupu k poskytování léčebné péče, která je zaměřená na rodinu, tj. Family Centered Care, a přináší nesporné výhody pro rodiče, nemocné děti i samotný zdravotnický personál.

O nadačním fondu

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda je součástí mezinárodní organizace Ronald McDonald House Charities a v České republice byl založen v roce 2002. Za dobu své existence se soustředil na realizaci několika projektů pro rodiny vážně nemocných dětí. Největším je bezpochyby Dům Ronalda McDonalda. Celkové náklady na jeho stavbu a vybavení přesáhly částku 100 milionů korun. Stavbu, vybavení a následný provoz Domu kompletně financuje nadační fond z příspěvků veřejné sbírky. Ta je různými způsoby dlouhodobě realizována především v restauracích generálního partnera – společnosti McDonaldʼs a jejích provozovatelů, stejně jako z jeho přímých finančních darů a podpory dalších firemních a individuálních dárců.

O FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 56 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.