Jak se ubytovat

Rodinní příslušníci dlouhodobě hospitalizovaných či léčených dětí na některé z dětských klinik FN Motol. Ubytováno může být i dítě v léčbě, které aktuálně potřebuje blízkost lékaře, ale není nutný jeho pobyt na nemocničním lůžku.

Kliniky FN Motol, které spolupracují s DRM

Klinika dětské hematologie a onkologie

Klinika dětské hematologie a onkologie

klinika

Dětské kardiocentrum

Dětské kardiocentrum

klinika

Klinika dětské chirurgie

Klinika dětské chirurgie

klinika

Klinika dětské neurologie

Klinika dětské neurologie

klinika

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie

klinika

Klinika ušní, nosní a krční

Klinika ušní, nosní a krční

klinika

Pediatrická klinika

Pediatrická klinika

klinika

Oddělení urgentního příjmu

Oddělení urgentního příjmu

klinika

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení

klinika

Centrum dětské neuroonkologie

Centrum dětské neuroonkologie

klinika

Hlavní kritéria pro ubytování rodin

  • 1.Závažná diagnóza dětského pacienta
  • 2.Vzdálenost bydliště rodiny pacienta od nemocnice (50 km a více)
  • 3.Předpokládaná délka hospitalizace / léčebné péče (více než 10 dní v kuse nebo opakovaně)
  • 4.Jiné důvody jako např. tělesné postižení, sociální problémy, velmi malí sourozenci, kteří musí být ubytováni v nemocnici kvůli požadavkům na kojení

Pokud jsou tři kritéria splněna současně, ošetřující lékař indikuje doporučení pro pobyt v domě. Poté staniční sestra nebo jiný delegovaný pracovník vyplní s rodinou formulář “Doporučení rodiny pro ubytování“.

Vyplněný a podepsaný formulář zdravotnický personál zašle e-mailem na dum@drmcd.cz nebo rodina osobně doručí do domu. Žádosti o ubytování v DRMCD budou vyřizovány denně v čase 8-12 hod. Pokud bude v DRMCD volná kapacita, bude ubytována každá rodina, kterou zdravotnický personál / nemocnice doporučí.

Rodiny můžou v DRMCD zůstat, dokud splňují výše uvedená kritéria a / nebo dokud se nevyskytnou jiné závažné problémy. V případě plného obsazení DRMCD může rodina využít ubytovnu FN Motol, poplatek za ubytování uhradí nadační fond Dům Ronalda McDonalda. Pro ubytovnu lze využít stejný formulář „Doporučení rodiny pro ubytování“.

Další důležité informace

Při registraci k ubytování v DRMCD se platí vratná záloha ve výši 1 000 Kč. Záloha bude po ukončení pobytu vrácena v plné výši, pokud nedojde k žádnému poškození vybavení nebo příslušenství pokoje. Zálohu je možné po ukončení pobytu darovat nadačnímu fondu a podpořit tak možnost ubytování dalších rodin s vážně nemocnými dětmi. Každý ubytovaný bude zaměstnanci DRMCD seznámen s Domovním řádem, který je po celou dobu pobytu v DRMCD povinen dodržovat. Závažné porušení Domovního řádu je důvodem k okamžitému ukončení pobytu.